HR
EN

EU projekti

Tvrđava kulture Šibenik kontinuirano radi na osmišljavanju, primjeni i provedbi projekata veznih uz očuvanje i valorizaciju baštine. Kroz provedbu projekata financiranih iz europskih fondova ustanova razvija multilateralna partnerstava s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini, s ciljem razmjene znanja i najboljih praksi u revitalizaciji, očuvanju i održivom upravljanju kulturnim nasljeđem.

FORTIC

Naziv projekta: From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia

Akronim: FORTIC ITHR0200123

Program: Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027. (1. poziv za dostavu projektnih prijedloga)

Prioritet i specifični cilj programa: 4 – Kultura i turizam za održivi razvoj, SC 4.1 – Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Vodeći partner: Grad Pula

Projektni partneri: Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, JUK Tvrđava kulture Šibenik, CA' FOSCARI Sveučilište u Veneciji, Općina Cervia, Općina Vieste, Grad Korčula

Datum početka i završetka projekta:1.4.2024. -30.9.2026.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Ukupan budžet projekta (svi partneri):2.135.773,60 EUR

Iznos EU financiranja: 1.708.618,88 EUR (80%)

Budžet JU TKŠ: 247.318,60 EUR

 

Cilj projekta:

Jačanje uloge jadranske prekogranične kulturne baštine i prepoznavanje poslovnih modela tvrđava, u svrhu promicanja održivog turizma s obzirom na inovativna digitalna rješenja i nove inkluzivne društvene modele koji će jamčiti razvoj zajedničkog teritorija prilagođenog potrebama ranjivih skupina i "baštinske zajednice".

Sustainable fortifications for seniors learning hub

Naziv projekta: Sustainable fortifications for seniors learning hub 

Akronim: Sustain4Seniors Hub

Program: Erasmus+

Vrsta aktivnosti: Malo partnerstvo u obrazovanju odraslih

Koordinator: Javna ustanova u kulturi  Tvrđava kulture Šibenik

Partneri: Asociatia Mioritics, Romania/Costanta; Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas, Lithuania/Kaunas

Trajanje projekta: 11 mjeseci (1. siječnja 2024. - 30. studenog 2024.)

Odobreno financiranje: 60.000,00 EUR

Nacionalno tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

CILJ:

Glavni cilj projekta je podržati usavršavanje, učenje, umrežavanje, razmjenu primjera dobrih praksi i razvoj novih ideja među upraviteljima kulturne baštine na teme održivog, socijalno uključivog i zelenog upravljanja fortifikacijskim lokacijama s posebnim naglaskom na razvoj novih programa i aktivnosti koje bi povećale sudjelovanje i angažman odraslih posjetitelja (starijih osoba), kako bi se podržala njihova inkluzija i podigla svijest o povezanosti kulturne baštine s održivošću, očuvanjem okoliša, smanjenjem količine otpada i recikliranjem.

Očekivani rezultati projekta promicat će fortifikacije kao inovativne prostore učenja u lokalnim zajednicama, potičući ekološku svijest i građansko sudjelovanje starijih građana na kulturnim lokalitetima.

UTJECAJ:

Projekt će doprinijeti dugoročnom razvoju partnerskih organizacija i njihovih zaposlenika kroz:

 • nove programe/aktivnosti koju će svaki partner nastaviti implementirati na svojoj lokaciji nakon završetka projekta u suradnji s lokalnim dionicima
 • povećanim stručnim znanjem članova osoblja koje će se koristiti u provedbi programa/aktivnosti
 • vlasništvom nad zajedničkom bazom ideja za programe/aktivnosti koje partneri mogu koristiti u budućem razvoju lokacija - promovirajući ih u inovativne lokalne centre učenja.

ERASMUS+ STRANICA PROJEKTA: Sustainable fortifications for seniors learning hub

 

Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje, bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sustainable Islands - Small European islands mobilized for sustainability development of their territory

Naziv projekta Sustainable Islands - Small European islands mobilized for sustainability development of their territory

Program: Erasmus +

Vrsta aktivnosti: Malo partnerstvo u obrazovanju odraslih

Koordinator: SMILO – Small Islands Organisation

Partneri: Abbey of Lérins, island of Saint-Honorat (FRA),Fortress of Culture Šibenik, Croatian Coral Center of Zlarin (CRO), Mausund Grendelag, Mausund islands (NO), Chimica Verde Bionet, Capraia island (IT), Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, Ilur island (FRA)

Trajanje projekta: 24 mjeseca (15. siječnja 2024 – 14. siječnja 2026)

Vrijednost projekta: 92.498,00 EUR

EU sufinanciranje: 60.000,00 EUR (80%)

Budžet Tvrđave kulture Šibenik: 20.752,00 EUR ( EU sufinanciranje 11.076, EUR)

CILJ:

Opći cilj projekta je zadovoljiti potrebe za razmjenama i jačanjem tehničke stručnost i upravitelja malih europskih otoka u smislu održivog prostornog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama

 

Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje, bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

FORTITUDE

Naziv projekta / akronim: Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development / FORTITUDE HR-BA-ME355

Program: Interreg IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)

Prioritetna os programa: Priority Axis 3 – Contributing to the development of tourism and preserving cultural and natural heritage

Vodeći partner: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik

Projektni partneri: Grad Banja Luka,  Grad Karlovac, Opština Bar

Datum početka i završetka projekta: 1.3.2020. -31.8.2022.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Ukupan budžet projekta (svi partneri): 1.618.438,72 EUR

Iznos EU financiranja: 1.375.672, 89 EUR (85%)

Budžet JU TKŠ: 640.115,40 EUR

 

Cilj: obogatiti turističku ponudu i poboljšati turističku atraktivnost utvrđenih lokaliteta u programskom  području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda kroz:

 • 1 zajedničku manifestaciju, pod nazivom Noć Tvrđava, koja će se održavati jednom godišnje na svim partnerskim lokacijama
 • uređenje/poboljšanje/ opremanje centara za posjetitelje
 • razvoj turističkih ruta koje promoviraju povijesnu baštinu
 • radionice na temu upravljanja kulturnom baštinom temeljene na prijenosu znanja i najboljih praksi za dionike u kulture i turizmu na programskom području
 • osposobljavanje zaposlenika centara za posjetitelje (tečajevi stranih jezika; tečaj za turističkog vodiča)

Kroz ovaj projekt Tvrđava sv. Mihovila će dobiti niz novih sadržaja u unutrašnjosti što uključuje nova tehnološka i prostorna rješenja u suvenirnici i Info pultu tvrđave, izložbene postave u muzejskoj prostoriji i dijelu podzemnih prostora tvrđave, kao i u prostorijama informativnog centra City Point koji se nalazi u staroj gradskoj jezgri Šibenika. Uređenje i opremanje unutrašnjosti tvrđave tako će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju multifunkcionalnost.

 

ULOGE PARTNERA U PROJEKTU:

Vodeći partner, Javna ustanova za kulturu Tvrđava kulture Šibenik (HR), odgovoran je za organizaciju izgradnje kapaciteta - radionica za obuku o kulturnom turizmu i upravljanju baštinom za partnere i dionike iz programskog područja koji rade u ovom području. Partner je također zadužen za koordinaciju partnera i osiguravanje učinkovite provedbe aktivnosti.

Projektni partner 2, Grad Banja Luka (BA) i projektni partner 3, Općina Bar (ME) odgovorni su za koordinaciju aktivnosti izgradnje kapaciteta u svojim zemljama.

Partner na projektu 4, Grad Karlovac (HR) zadužen je za razvoj zajedničke aplikacije za kulturnu baštinu kao novog turističkog proizvoda koju će koristiti i provoditi svih pet partnera na digitalnim kioscima na svojim web stranicama.

 

DOKUMENTI:

Obavijest o dodjeli ugovora za usluge - Brigada

Obavijest o dodjeli ugovora za usluge - 3PM media

 

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova objava proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost JUK Tvrđava kulture Šibenik i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

 

EMOUNDERGROUNDS

Naziv projekta: EMOUNDERGROUNDSEMOtional technologies for the cultural heritage valorization   within cross border UNDERGROUNDS

Program: Interreg V-B Adriatic - lonian ADRION Programme 2014 – 2020

Vodeći partner:    Općina Nardo (ITA)

Projektni partneri: Općina Carpi (ITA), Općina Andravida–Kyllini (GRC), Turistička zajednica grada Rijeke (HRV), Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (HRV), Regionalni razvojni centar Koper (SVN), Općina Ivančna Gorica, Slovenija (SVN), Općina Kukes (ALB), Turistička organizacija Općine Bar (MNE), Razvojna agencija Grada Trebinja (BIH)

Datum početka i završetka projekta: 01.01.2020 - 31.12.2022.

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Ukupan budžet projekta (svi partneri): 2.599.994,86 EUR (od čega EU sufinancira 85%, odnosno 2.209.995,59 EUR sredstvima ERDF i IPA II fonda)

Budžet JU TKŠ: 321.907,53 EUR (iznos vlastitog sufinanciranja: 48.286,13 EUR)

 

Cilj: Cilj projekta je povećati atraktivnost i konkurentnost uključenih teritorija u cilju jačanja društvenog i ekonomskog razvoja te održivog i pametnog rasta cijele makro-jadranske regije promicanjem novog integriranog kulturnog turističkog proizvoda temeljenog na naprednim emocionalnim tehnologijama i inovativnim marketinškim alatima kroz:

 • akcijski plan pametnog upravljanja odabranim turističkim destinacijama u regiji sa  konkretnim aktivnostima u svrhu poboljšanja doživljaja kulturne baštine
 • nabavu informatičke opreme poput štandova za virtualnu stvarnost u unutrašnjosti tvrđava (slušalice i Wireless Monitoring system) i rješenja koja vode posjetitelje kroz povijest naglašavajući futurističko iskustvo u svrhu poboljšanja doživljaja posjetitelja
 • znanstveno istraživanje i analiza identificiranih kulturnih dobara i njihove unutrašnjosti; snimanje, reljefiranje i fotografska kampanja
 • produkciju digitalnih i virtualnih sadržaja –  predstavljanje starog Šibenika pomoću inovativnih tehnologija (VR tehnologije u svrhu storytellinga)
 • kulturno – književni live stream festival i ostalih sličnih događanja

Za više informacija o projektu posjetite: https://emoundergrounds.adrioninterreg.eu/https://www.adrioninterreg.eu/

Logo Emoundergrounds
Connecting Cinemas in Rural Areas

Naziv projekta: CONNECTING CINEMAS IN RURAL AREAS

Poziv "pripremnih aktivnosti": Kina – inovativni centri za lokalne zajednice“ (Europska komisija)

Vodeći partner: Neue Kammerspiele (DEU)

Projektni partneri: JU Tvrđava kulture Šibenik (HR), Public Art Lab (DEU), Cinema Star (GRE), Amza Pellea Cinema (ROU), M2C (DEU), Amsterdam University of Applied Sciences (NLD), KEA European Affairs (BEL)

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ukupan budžet projekta (svi partneri): 611.455,00 EUR od čega EU sufinancira 489.164,00 EUR odnosno 80%

Budžet JU TKŠ: 72.440,00 EUR

 

Partneri u projektu će kroz 4 kina, 3 kulturna centra, 3 sveučilišta i 3 festivala raditi na povezivanju europske publike razvojem kvalitetnih programa, te organizacijom kulturnih događanja i simultanih kino projekcija koje će pružiti posve novo iskustvo gledanja filmova istovremeno povezujući publiku iz različitih europskih regija.

Na taj način razvijat će se novi oblici pripovijedanja, pokretati razgovor o gorućim pitanjima kao što su klimatske promjene, socijalna uključenost i migracije iz različitih perspektiva, jačati svijest o različitosti europskih kultura, razmijeniti znanja o digitalnim tehnologijama i graditi nove publike.

Iz projekta se financira plaća jednog djelatnika Tvrđave kulture Šibenik u 50%-tnom iznosu, a financirat će se i filmski program Kuće umjetnosti Arsen kao prirodan nastavak kinoprikazivačkog programa Tvrđave kulture Šibenik.

 

http://connecting-cinemas.eu/

Šibenik Zero Waste City

Od 01. siječnja 2020. godine Tvrđava kulture šibenik sudjeluje u projektu Šibenik - Zero Waste City. Nositelj projekta je udruga mladih Mladi u Europskoj uniji, a partneri su i Grad Šibenik te komunalno poduzeće Zeleni grad d.o.o. 

Kroz seriju volonterskih aktivnosti, edukativnih radionica i nabavkom rješenja za prikupljanje i smanjenje odlaganja plastičnog otpada u okoliš, cilj je osvijestiti građane s fokusom na mlade o važnosti zaštite okoliša. Osim navedenih aktivnosti tijekom trajanja projekta građane će se informirati o benefitima recikliranja kućnog otpada čime se potiče ponovno korištenje starih proizvoda kako bi se proizveli novi proizvodi. Time se štede resursi, a istovremeno se smanjuje onečišćenje zraka i okoliša.

Šibenik Zero Waste City u cijelosti je financiran sredstvima The Coca Cola Fundation-a i traje do 31. prosinca 2021. godine.

Logo Šibenik ZWC
WiFi4EU

Oprema koja posjetiteljima Tvrđave sv. Mihovila omogućuje brz pristup Internetu postavljena je zahvaljujući sredstvima osiguranim iz inicijative Europske komisije WiFi4EU, kojom se visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi osigurava na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i slično u cijeloj Europskoj uniji.

Više informacija: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-besplatan-wi-fi-za-gradane-europe

WiFi4EU vizual
Fortress ReInvented - Inovativni pristup i digitalni sadržaji na povijesnim tvrđavama

Tvrđava sv. Mihovila jedna je od četiri lokacije na kojima će u sklopu projekta Fortress ReInvented biti kreirani novi digitalni sadržaji za prezentaciju baštine u želji da se kulturno povijesna baština prezentira na tehnološki inovativan način i tako približi posjetiteljima poboljšavajući njihovo iskustvo.

Ovim projektom u obje cisterne Tvrđave sv. Mihovila bit će implementirana 3D video mapping tehnika projiciranja koja će posjetiteljima omogućiti jedinstven doživljaj tvrđave putem multimedijalne izložbe i značajno doprinijeti poboljšanju doživljaja posjetitelja te atraktivnosti spomenika.

Nadalje, multimedijalni vodič po Tvrđavi sv. Mihovila omogućit će posjetiteljima novi doživljaj tvrđave obrađujući na inovativan način povijesne činjenice vezane uz tvrđavu.

Osim navedenih sadržaja, na Tvrđavi sv. Mihovila i ostalim lokacijama partnera Tvrđavi Klis u Klisu, Kanli Kuli u Herceg Novom i Vranduk kuli u Zenici biti će uspostavljen tzv. „partnerski kutak“ . Riječ je o zaslonu osjetjivom na dodir (touch screen) sa  jedinstvenom zajedničkom aplikacijom putem koje će posjetitelji svake od četiri tvrđave moći uživo pratiti što se trenutno događa na preostale tri tvrđave (tehnologija live streama). 

U cilju dodatnog etabliranja tvrđava-partnera kao turističkih atrakcija, na području četiri partnerska grada, u starim gradskim jezgrama bit će postavljeni digitalni ekrani osjetljivi na dodir – info kiosci putem kojih će biti promovirana ponuda tvrđava, grada, partnerskih destinacija te malih i srednjih poduzetnika.

Nositelj projekta je Muzej Grada Šibenika, a partneri su Općina Klis, Opština Herceg Novi te Javna ustanova Muzej grada Zenice. Ukupna vrijednost projeka je 1.310.232,30 EUR, od čega je 85% sufinancirano iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

 

Tvrđava Sv. Mihovila, Šibenik, Hrvatska
Tvrđava Sv. Mihovila, Šibenik, Hrvatska
Vranduk kula, Zenica, BiH
Vranduk kula, Zenica, BiH
Tvrdava Klis, Klis, Hrvatska
Tvrdava Klis, Klis, Hrvatska
Kanli Kula, Herceg Novi, Crna Gora
Kanli Kula, Herceg Novi, Crna Gora
KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR

Naziv projekta: KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR

Akronim projekta: KREŠIMIR

Program financiranja: EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 737.252,18 kn, od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 626.664,35 kuna.

Lokacija: Šibenik

Korisnik: Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Partneri: Grad Šibenik, Šibenska udruga mladih, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ i Feniks – udruga za ljudski razvoj i inovativne akcije

Datum početka i završetka projekta: 29. listopada 2018. – 29. listopada 2019.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/operativni-program/

Kontakt osoba:
Vera Jergović Bolanča
Asistent za promociju
e-mail: vera@tvrdjava-kulture.hr

 

Detalje i novosti o projektu pronađite na web stranici projekta kresimir.hr.

Želiš li čuti novosti?

Pretplati se na newsletter!

Ostavi nam mail!
Sponzori Tvrđave kulture
Partneri i pokrovitelji Tvrđave kulture
Medijski pokrovitelji Tvrđave kulture
Postavke pristupačnosti

Dragi posjetitelji,

u petak 14.lipnja Tvrđava sv. Mihovila otvorena je do 19 sati.
Hvala na razumijevanju!

-----

Dear visitors,

on Friday, June 14th, St. Michael's Fortress will be open until 7 PM.
Thank you for your understanding!