HR
EN

E-račun

Obaveza izdavanja elektroničkih računa 

Tvrđava kulture Šibenik obavještava sve poslovne subjekte da od 1.7.2019. godine neće biti u mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/2018; u daljnjem tekstu Zakon).

Svi računi u javnoj nabavi izdani od tog datuma moraju biti u elektroničkom obliku.

 

Zašto e-računi?

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014., kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Uvodi se europska norma za razmjenu strukturiranih elektroničkih računa.

Nositelj Zakona je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu MINGO).

Ovaj se Zakon primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani javnim i sektorskim naručiteljima na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

Odredbe ovog Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupaka nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000 kn, te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000 kn (jednostavna nabava temeljem ugovora/narudžbenica).

 

Kako izdati e-račun?

Za potrebe izdavanja e-Računa poslovni subjekt treba prvo odabrati informacijskog posrednika. Popis informacijskih posrednika možete pronaći na web poveznici MINGO: https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun

e-Računi se zaprimaju isključivo putem nacionalne centralne platforme – FINA servis e-Račun za državu. FINA je ujedno i izabrani informacijski posrednik Tvrđave kulture Šibenik.

Sve ostale isporuke računa putem elektroničke pošte ili na neki drugi način ne smatraju se valjano razmijenjenim eRačunima i morati će se odbiti budući je takvo zaprimanje u suprotnosti s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (mišljenje MINGO).

 

Izuzeća od obaveze

Eventualna izuzeća od primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa vezana su  za:

  • Izuzeća od javne nabave propisana Glavom II. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16);
  • Izuzeća od izdavanja računa propisana člankom 78., stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 106/18).

 

Više informacija

Najčešća pitanja i odgovore vezano uz e-Račun možete pronaći na web stranicama FINA-e. Korisne poveznice:

https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun

https://www.fina.hr

https://www.fina.hr/e-racun/cesta-pitanja-i-odgovori

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html

Želiš li čuti novosti?

Pretplati se na newsletter!

Ostavi nam mail!
Sponzori Tvrđave kulture
Partneri i pokrovitelji Tvrđave kulture
Medijski pokrovitelji Tvrđave kulture
Postavke pristupačnosti

Dragi posjetitelji,

u petak 14.lipnja Tvrđava sv. Mihovila otvorena je do 19 sati.
Hvala na razumijevanju!

-----

Dear visitors,

on Friday, June 14th, St. Michael's Fortress will be open until 7 PM.
Thank you for your understanding!