HR
EN

Tanja Kalčić i Jelena Androić

SAŽETAK PREDAVANJA:

Applause Please - razvoj publike u kontekstu Europske prijestolnice kulture

Edukacijski program Učionice bio je jedan od prvih programa pokrenutih u sklopu projekta Rijeka 2020, u sklopu kojeg je od 2017. organizirano više od 70 aktivnosti jačanja kapaciteta kulturnog sektora Rijeke i Primorsko-goranske županije, za više od 1500 polaznika. Jedna od najistaknutijih aktivnosti Učionice bio je kontinuirani edukacijski program na temu razvoja publike Applause please za predstavnike lokalnih, regionalnih i nacionalnih kulturnih organizacija. Zaključci programa i njegove najvažnije točke dio su plana razvoja publike programa Rijeke 2020.

Rijeka 2020 d.o.o., odgovorna za provedbu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, ugrađuje principe razvoja publike u aktivnosti te prepoznaje potrebu za novim pristupom kulturi usredotočenim na publiku. Plan razvoja publike Rijeka 2020 donosi preporuke i osnovne aktivnosti specifično fokusirane na riječki kulturni projekt, čije će glavne tematske cjeline biti predstavljeni publici.

 

O PREDAVAČIMA:

Foto Tanja Kalcic

Tanja Kalčić glavna je voditeljica sudjelovanja i izgradnje kapaciteta u projektu Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture što među ostalim uključuje programe vezane za razvoj publike i volonterski program.

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu, ali je završila i Moving Academy for Performing Arts, dodatne edukacije na SNDO Theater School of Amsterdam te slične programe u području suvremenog plesa i kulturnog menadžmenta. Dugi niz godina vodila je Udrugu Prostor plus kroz koju je pripremala i organizirala edukacijske i umjetničke programe, realizirala EU projekte iz neformalne edukacije u kulturi te se bavila izradom kurikuluma za prepoznavanje kompetencija.

Timu EPK pridružila se 2017. godine, i otada radi na jačanju kapaciteta kulturnog sektora kroz program Učionica.

 

Foto Jelena Androic

Jelena Androić izvršna je direktorica festivala hrvatskog dokumentarnog filma Liburnia Film Festivala. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te na istom fakultetu magistrirala na programu Advanced Master of European Studies. Kao voditeljica odnosa s javnošću radila je u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka i u tvrtki Rijeka 2020 d.o.o. gdje je radila i kao voditeljica razvoja publike.

Kao freelancerica u području komunikacija i promocije radila je za brojne kulturne projekte, pa je urede za medije vodila na Svjetskom festivalu animiranog filma Animafest Zagreb, Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma ZagrebDox, Međunarodnom festivalu igranog filma Zagreb Film Festival, Liburnia Film Festivalu, Međunarodnom festivalu studentskog filma STIFF-u i Festivalu podvodnog filma Bijeli lav, kao i za druge filmske i kulturne projekte  i ustanove. Bila je zaposlena na poslovima promocije i distribucije te kao producentica u udruzi Filmaktiv i kao producentica u udruzi UKUS.

Dugogodišnja je vanjska suradnica za promociju Centra urbane kulture Kino Šiška iz Ljubljane, bivša novinarka Novog lista te suradnica više časopisa i portala u području kulture i turizma.