HR
EN

Rašeljka Bilić

SAŽETAK PREDAVANJA:

Programi razvoja publike u kulturi, programi s mladima, statistike

Razvoj publike u kulturi jedan je od prioriteta i bitna sastavnica održivosti kulturne politike u Republici Hrvatskoj, ali i u čitavoj Europi. Usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnog sudjelovanja publike u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Stoga Ministarstvo kulture omogućava prvenstveno dostupnost, zaštitu i obnovu spomenika kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, ali i osigurava redovitu podršku interaktivnih i interdisciplinarnih programskim aktivnosti u kulturi. A od 2018. godine napravljen je iskorak u potrebi poticanja svih kulturnih dionika pokretanjem javnog poziva na godišnjoj razini za potporu programima koji su ciljano osmišljeni poticanju razvoja publike u kulturi u Republici Hrvatskoj.

Pri odabiru sufinanciranih programa na području razvoja publike vodi se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnosti, pomicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti, ekonomičnosti i regionalnoj rasprostranjenosti.

Foto Raseljka Bilic

Rašeljka Bilić djelatnica je u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske gdje vodi Službu za muzejsku djelatnost. Na filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti i muzeologiju te stekla titulu magistra znanosti iz polja povijesti umjetnosti. 2014. godine počela je svoju karijeru u Ministarstvu kulture u Upravi za razvoj kulture i umjetnosti na poslovima vezanim za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost. Od 2017. godine radi u Upravi za arhive, knjižnice i muzeje kao voditeljica Službe za muzejsku djelatnost. Na tim poslovima aktivno i redovito se bavi zakonodavnim okvirom za obavljanje muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te poslovima koji se odnose na strateška pitanja razvoja muzejske djelatnosti i primjene muzeologije u svakodnevnoj praksi u hrvatskim muzejima. Objavljivala je likovne osvrte u Vijencu te je aktivno uključena u događanja na likovnoj sceni u Zagrebu.