HR
EN

Program

GLAZBA I VIŠE
Tvrđave sv. Mihovila / Barone / sv. Ivana
05. svibnja / 16:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
30. lipnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
01. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
04. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
07. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
09. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
13. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
15. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
NOVA LOKACIJA: Martinska kod Šibenika
19. srpnja / 20:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
20. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
21. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
24. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
25. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
30. srpnja / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
08. kolovoza / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
10. kolovoza / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
15. kolovoza / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava Barone
20. kolovoza / 21:00h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Ivana
09. rujna / 16:30h
GLAZBA I VIŠE
Tvrđava sv. Mihovila
14.09. - 17.09.

Pogledajte kako je bilo:

Postavke pristupačnosti