HR
EN

Events 2019

Previous seasons:

Dear visitors, 

on July 31th St. Michael's Fortress will close at 7 PM for daily visits due to Meritas & Jelena Radan concert. The doors open at 8 PM for the concert.

----

Dragi posjetitelji,

31.7. Tvrđava sv. Mihovila za dnevni posjet zatvara u 19:00h zbog održavanja konceta Meritas & Jelene Radan. Ulaz na koncert je moguć od 20:00h.